Banko

STORT BANKOSPIL

Allerslev hver torsdag kl. 18,3o.

i Klubhuset for medlemmer.

Hver torsdag lodtrækning på kontrolkuponerne

10 gange  kaffe.+ fra sidste spilledag.1. gang  25o kr.

Første torsdag i hver måned lodtrækning

på medlemskortene. 3 varekurve.

+ lodtrækning på sidste måneds kontrolkort. 1ooo. kr.

 

Første torsdag i hvert kvartal : 1 ooo. kr ekstra i puljespillet.

 

Gevinsterne leveres af:

Ugledige Brugs og Meny i Præstø

Teleslynge installeret i samtlige lokaler.

 

DER ER NU HANDICAPLIFT VED KLUBHUSET.

  Formand Ena Skovbæk Tlf 55996142
ena.skovbaek@dlgtele.dk 

Del siden