LEJEAFTALE FOR ALLERSLEV KLUBHUS

 

 

 

 

Allerslev ungdom og idræts- forening

Enghavevej 2

4720 Præstø

Henv. Til    Inge Jensen tlf. 55996001 / 29850940


Lejer:

Lejedato:                                                                                         

Anledning:   

                                                                                 

Pris:                Leje, kr. 2500,-  pr. dag skal tillige med evt. andre aftalte ydelser

                       Leje, kr. 4000,- for hele weekenden fredag kl.1800- søndag kl.1800.


                         Indbetales senest 30 dage før lejedato. På konto.   2426  4475824127


Lejen: kr. 2500,- pr. dag betales ved underskrivelse af lejekontrakt.

Lejen kr.  4000,- for hele weekend betales ved underskrivelse af lejekontrakt.


Generelle betingelser er beskrevet på lejeaftalens bagside.

Denne lejeaftale er kun gyldig såfremt Allerslev ungdom & idræts- forening har modtaget leje samt underskrevet lejeaftale senest.


Allerslev d:____________________


 

___________________                                                                       ___________________

Som Lejer                                                                                            For Allerslev U.I.F

 GENERELLE BETINGELSER:


Lejeperioden er fra kl. 9.00 på lejedatoen til efterfølgende morgen kl. 9.00, medmindre andet er aftalt, hvor lokalerne skal afleveres i rengjort stand, eller mod betaling af kr. 800.-


Lejer sørger selv for personale, ansvar for det lejede forbliver dog altid lejers. Anvisninger om konkret benyttelse af udstyr m.v. skal efterkommes.


Inventar og service  skal afleveres i samme stand, som det overtaget. Beskadigede eller manglende effekter erstattes til dagspris.


Stole og bord stilles som man modtager dette.


Ved eventuelt funktionssvigt på udstyr og faciliteter kan Allerslev U.I.F ikke drages til ansvar og yder i sådanne tilfælde ingen erstatning. Ligeledes påtager Allerslev U.I.F sig intet ansvar for medbragte effekter eller personskader, som måtte opstå i forbindelse med benyttelse af Allerslev U.I.F faciliteter. Eventuelle fejl eller mangler på det lejede skal påpeges ved lejemålets begyndelse.


Når lokalerne forlades efter arrangementet, skal der slukkes for lys og varme, og alle døre skal låses. For at begrænse støjgener fra selskabslokalerne opfordres lejer til at have døre og vinduer lukket mellem kl. 24 og kl. 6, ligesom der indskærpes en hensynsfuld adfærd udendørs. Hvis ikke kravene efterkommes kan Allerslev U.I.F om nødvendigt forlange arrangementet afbrudt.


Fyrværkeri må kun benyttes, hvis lejer har de fornødne tilladelser fra Politiet.


Rygning er forbudt indendørs.


Når man modtager / aflever Allerslev klubhus, kan det kun ske til den nøgle ansvarlig.


 Evt. erstatning eller ydelse til Allerslev U.I.F, afregnes normalt inden en uge efter lejedato. Hvis arrangementet aflyses, skal det meddeles skriftligt. Genudlejes lokalerne herefter, refunderes 50% af indbetalt beløb.

 


HUSK AT MEDBRINGE

Køkkenknive mm.

Viskestykker/Karklude/ Håndklæder

Køkkenruller/sulfo

Toiletpapir/skurepulver(evt, skuresvampe)

Affaldssække.

Duge/ Bordpynt

Emballage til hjembringning af madvarer (AUIFs skåle, fade mm.  Kan ikke lånes.)